VIŠE OD 25 GODINA HOLDING KOMPANIJE "WICOM"


Play!
"WICOM" Ges.m.b.H. Export-Import, Wien


Play!
Josip Broz Tito 1892/1980.
Želimo li poslovanje "WICOM" Kompanije realno sagledaти, moramo prezentovati i faktore kao što su: vrijeme, okruženje i istorijske okolnosti od osnivanja do danas, koje su veoma bitno uticale na rad i rezultate rada. To je dvadeset petogodišnji tranzicioni period između dva veka, mogli bi reći četiri društveno-politička sistema, dva odbrambeno-otadžbinska rata, prepun bogatih i dramatičnih događaja i promena.
Ako bi se poštovala stroga birokratska pravila, mesto rođenja ili osnivanja jedne od prvih privatnih Kompanija na prostorima Balkana, je Beč (Austrija-EU), u drugoj polovini dvadesetog vijeka (1987.) Razvojni put se kretao od Beča preko Beograda, Gradiške, Šapca, do Banja Luke. U početnom periodu osmdesetih godina prošlog vijeka, iz ugla YU - građana, zapad je bio izazov i raj za mnoge ljude, a pogotovo za preduzetnike. Austrija je izgledala najpovoljnija za nas iz YU. Tu šansu je među prvima isprobao i Vinko Perić i uspešno je iskoristio. Austrijski poslovni embrion, koji je zamislio i ostvario drug Vinko Perić, (trenutno 2014.) Akademik Prof. Dr), je startovao pod nazivom "WICOM" Ges.m.b.H. EXPORT-IMPORT, WIENA.

Prikaži sliku!

U tadašnjem YU komunističkom sistemu, obilježenom autokratskom vlašću komunističkog faraona Josipa Broza, miljenika određenih centara svjetske moći, sposobni menadžeri i preduzetnici su proglašavani tehno-menadžerima i klasnim neprijateljima društva i državnog sistema, koji kako se tvrdilo, ugrožavaju proklamovana načela društvenog sistema-svetinje, zvana društvena svojina. Privatni biznis i lična svojima smatrani su za jeres. Kap je prelila čašu tadašnjim privrednicima, kada je 1986. godine usvojen Zakon o oduzimanju, bez naknade, legalno stečene imovine. Svako privatno vlasništvo poslovnog prostora (preko 70 m²) smatralo se viškom i oduzimano je bez naknade. Tada je Vinko Perić imao legalno izgrađenu kuću na sprat u Geadišci sa lokalom od 73m2. Taj zakon je definitivno prisililo i Vinka Perića na poslovne aktivnosti na "demokraskom i slobodnom" Zapadu, kojem će se kasnije pridružiti i cijeli Balkan. Dvije godine specijalizacije u Školskom centru VEB "ROBOTRON" u Berlinu (1979/80.), kao i tadašnja praktično-naučna i tehnička saznanja, umanjili su rizik osnivaču i vlasniku Kompanije "WICOM", da se pokrenu solidne poslovne aktivnosti upravo na „Lijepom plavom Dunavu“.

Zahvaljujući tranzicionim promjenama Istočnog bloka, a time društveno-političkog i pravno-ekonomskog sistema, u Jugoslaviji devedesetih godina prošlog veka, dolazi do zakonske mogućnosti osnivanja firmi sa prepoznatljivim privatnim vlasništvom. Primenjujući na Zapadu stečena, kako praktična tako i naučna saznanja, 23.11.1989. godine, čovek sa vizijom, inovator i preduzetnik Akademik prof. dr Vinko Perić, proširuje poslovne aktivnosti Holding Kompanije "WICOM" iz Beča, na naše prostore, sa centralom za YU u Gradišci. Osnivanje novih firmi u raznim oblastima privrede zavisilo je i od raspoloživih resursa, odnosno stručnih kadrova spremnih za zajedničko finansijsko ulaganje, rizik i rad. Problem stručnih i sposobnih kadrova je tada bio, kao i danas, veoma prisutan, jer je otpor tranzicionim promenama sa jednog sistema rada i razmišljanja na drugi sistem jako veliki. Stručni kadrovi su retkost. Vikom je 1990. godine platio oko 15.000 eura DP "Čajavec" Banja Luka, da dozvoli prelaz dipl. ing. Mladenu Vidoviću u "Vikom", koji je bio stručnjak iz oblasti novih kompjuterskih tehnologija. Većina tadašnjih osnovanih preduzeća posebno u Hrvatskoj i BiH je startovala sa hardversko-softverskim računarskim sistemima ili PC kompijuterima Kompanije "VICOM".

Play!
Milenko Vračar Predsjednik UO "KOSIG-DUNAV"

Play!

Vinko Perić, maš.ing
Reportaža o "VICOM" glasačkim kutijama
TV "YUTEL"

Play!
Osnivačka Skupština UPP YU, Banja Luka, 1990. godine

Play!
Ante MArković
Premijer Vlade YUGOSLAVIJE

Do razbijanja YU i nasilne sececije, (uz svestranu pomoć stranog faktora koji je neminovno proizveo građansko-vjerski rat), u okviru Holding Kompanije "VICOM" funkcionisalo je 18 nezavisnih preduzeća, kao i par dioničarskih društava u kojima je "VICOM" bio jedan od glavnih osnivača, među kojima su: "KOSIG-DUNAV" osiguranje Banja Luka, "CROACIA" osiguranje Zagreb, "AGROPROM" Banka Banja Luka itd. . .

Paralelno sa internim radom i razvojem i Co. "Vikom" i njen osnivač su uvijek među prvima učestvovali i učestvuju u osnivanju novih oblika i udruženja privrednika, radi zajedničkog djelovanja na okruženje i bržeg tranzicionog prelaza sa prevaziđenog komunističko-privrednog sistema i plansko-centralističke privrede na tržišno-preduzetničku i demokratsko društvo, koje danas posle rata ima i oblika anarhije i beznađa u BiH.

Jedan od niza uspešnih poslova u to vreme donio je Vikom-u veliki marketing i čistu zaradu u protiv vrednosti novog mercedesa. Mnogima u tadašnjoj YU nije bilo pojmljivo da privatna firma može legalno i legitimno, a uz to još i korektno, zaraditi puno novaca. Čak je i tadašnja "moderna" televizija "YUTEL", sa Goranom Milićem iz Sarajeva o sporoj tranziciji društva i sistema oprezno izveštavala.


RASPAD JUGOSLAVIJE


Tadašnja nesvrstana Jugoslavija, sa veoma razvijenom vojnom industrijom, velikim brojem građana koji su u privatnom vlasništvu imali dobar devizni potencijal, van kontrole MMF-a, nije odgovarala svetskim, a pre svega Američkim moćnicima, pa su osmislili strategiju za razbijanje, eutanaziju i modernu "demokratsku" okupaciju i eksploataciju. Istovremeno, globalna svetska ravnoteža je narušena urušavanjem Varšavskog pakta i padom Berlinskog zida. Ostao je samo NATO pakt kao jedina respektabilna sila i gospodar celokupne svetske političke scene. Svetski moćnici utrli su najlakši i najbrži put, a pri tome za narode YU najgori. Kvazi demokratijom upalili su "nacionalističko-šovinističkog đavola". Pronašli su podobne nacionalne lidere i podržavanjem secesije i prava nekih naroda na samostalnost i nezavisnost, a prenebregavajući isto pravo srpskom narodu, neminovno su doveli do krvavog građansko-verskog rata.
Play!
Slobodan Milošević predsjednik Srbije od 1989./97. god.
  Play!
Raspad Jugoslavije i stvaranje Republike Srpske Krajine 1991.
  Play!
Patrijarh Pavle u posjeti Okučanima RSK 1994. god.
Secesija izazvana međunarodnom podrškom, rezultirala je krvavim verskim ratom na prostorima bivše YU. Patriotski opredeljeni i nacionalno osvešteni ljudi stavili su se u službu odbrane zajedničke otadžbine YU i svoga naroda, odupirući se, secesiji, ekonomskoj blokadi i političkim pritiscima. Predsjednik Kompanije prodaje centralni dio "WICOM" Holdinga u Beču 1992. godine i stavlja na raspolaganje sve svoje iskustvo, znanje i resurse u funkciju odbrane RS (Gradiška-Banja Luka) i Srbija (Šabac) od raznih agresora i okupatora. Ta odbrana od raznih napadača nije niti do danas prestala, a ni traženje naprednih ideja ka jačanju Srpskog nacionalnog korpusa. Najsvežiji primer je "Srpski Pijemont"
Slavna novinarka i pisac Oriana Felači jednom prilikom je rekla: "U ratu bogati izgube, a fukare se obogate". Tako je "Vikom" Kompanija sa svojih 18 preduzeća u vrijeme početka rata se prilagodila situaciji samo-održanja u funkciji spektralnog patriotskog delovanja.
Play!
VIKOM Izdavačko-grafička djelatnost.
39. Međunarodni Sajam knjiga, Beograd 1994.
Play!
Posjeta pisaca Ruske akademije nauka 1994. RS
Play!
Prvi festival pozorišta RS, Prijedor 1994.

Play!

Pozorišna predstava "SEME" Jovice Pavića u Gradišci 1993. god.

Play!

Prva Miss Republike Srpske, Banja Luka, 1993. godine

Snaga i veličina jednog naroda zasniva se i na njegovom kulturnom bogatstvu. "VIKOM" je zadržao Izdavačku i Grafičko-štamparsku delatnost. 1994. na 39. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu jedini iz Republike Srpske dobija treću nagradu za knjigu "MRGUDA" Petra Kočića. U reprintu orginala rukopisa iz 1902. godine iskorišteni su motivi vezilja sa Zmijanja, sa posebnom inovacijom - paralelnom štampom i na grčkom jeziku. "Vikom" je štampao i izdavao knjige iz raznih oblasti, nauke, obrazovanja, kulture, sporta, dječije poezije itd...
Navodimo reprint izdanje knjige 1994. godine tadašnjeg Predsjednika Radovana Karadžića "Ima čuda nema čuda" Od više nagrada iz Izdavačke oblasti izdvajamo i "POVELJU" Opštine Gradiška i Narodne biblioteke Gradiška dodijeljene 1997. godine Vikom-u, za ukupnu izdavačku djelatnost.

Izdavački projekti Vikom-a su većinom poklanjani inostranim gostima prilikom posjete RS, i nošeni na dar.

"Vikom" je i u najtežim godinama za Republiku Srpsku i Srbiju, kao i danas, organizovao, sponzorisao, pomagao i pomaže svakodnevno mnoge humanitarne, kulturne, zabavne i sportske manifestacije, pogotovo aktivnosti NVO trećeg, nevladinog, građanskog sektora. Izdvajamo pozorišnu predstavu "SEME" Jovice Pavića u Gradišci na Savi 1993. godine, Prvi festival pozorišta u Prijedoru 1994., kao i izbor za Prvu Miss Republike Srpske u Banja Luci 1993. godine.Prikaži sliku! VIKOM Izdavaštvo Povelja Opštine Gradiška i Narodne biblioteke 1997.

Većina izdavačkih projekata su u funkciji bržeg prelaženja na novo vrijeme i odnose. Knjiga mr Mile Strunića "Kako postati preduzetnik" daje konkretna uputstva za sve građane koji žele da se uspešno bave biznisom u novim tržišno-ekonomskim uslovima.
Play! Beograd, 31.10.2002. Da bi poslovni uspjeh svake organizacije uvijek bio u vrhu, neophodno je da se vodeći menadžment stalno edukuje, te nove informacije, strategije i tuđa iskustva u svojoj praksi pimjenjuje. Tako je i čelni čovjek Co. "Vikom"-a uvijek uz rad izučavao i pratio najnovija svjetska saznanja iz raznih oblasti nauke. 1994. godine, Evropski centar za mir i razvoj UN iz Pariza, kao dio Univerziteta za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija, osniva školu za postdiplomske studije za menadžment u Beogradu. S obzirom da se radi o najkvalitetnijoj školi i najstručnijim svjetskim profesorima, to je Vinka Perića, inače dotadašnjeg mašinskog inženjera, navelo da upiše dvogodišnje studije i uspješno odbrani magistarsku tezu 31.10.2002. "MODEL TELEVIZIJSKIH LOKALNIH STANICA U TRŽIŠNIM USLOVIMA", te je time stekao i akademski naziv, Magistar nauka u oblasti opšteg menadžmenta.