ŠTA JE SLOBODA?:
1.MIŠLJENJA, RADA, MEDIJA, LIČNOSTI, POLITIČKOG ORGANIZOVANJA I RADA.
2.UMJETNIČKOG, MUZIČKOG, FILMSKOG, KULTURNOG, TV I PATRIOTSKOG IZRAŽAVANJA.
KAKO SE SLOBODA?
1. PRAKTIČNO I PERFIDNO SATANIZUJE I UNIŠTAVA U UNITARISTIČKOJ, BOŠNJAČKO-BOSANSKOJ I "DEJTONSKOJ" BiH.
DA LI ZNATE:
1.ŠTA JE HARAČ?; ŠTA JE ZULUM?; ŠTA JE "DEMOKRATSKI" KULTUROCID" ILI "ETNOCID" U 21. VEKU?; KO GA JE, KADA? I ZAŠTO? PONOVO UVEO U BiH?
ŠTA JE POSLEDICA ILI DIPLOMATSKI FID-BEK? (BRZI NESTANAK ILI PODELA BiH).

(POSLEDNJI DAN PREDIZBORNE AKTIVNOSTI 2008. GODINE)
Погледајте видео

Dana 02.10.2008.g. (na zadovoljstvo RS) direktor (unitarno-centralističkog "CIK"a-Centralne izborne komisije BiH, Suad Arnautovoć (Musliman-Bošnjak-Bosanac) na 56. sjednici donosi satanizirajuću odluku protiv mr sci. Vinka Perića (Hrišćanin-Srbin), vlasnika i direktora VIKOM RTV, inače Predsjednika Srpske Napredne Stranke Republike Srpske o kažnjavanju sa 10.000 KM i zabranjuje mu politički rad te ga skida sa nosioca izborne liste SNS RS za lokalne izbore u Gradišci 2008.g. Ovu tendencioznu ne pravosnažnu odluku, objavljuje na konferenciji za štampu u Sarajevu, te je svi mediji 03.10.2008. godine bukvalno prenose javnosti tačno uoči dana ćutnje (tu vijest dalje zloupotrebljavaju članovi izbornih komisija iz konkurentskih partija ubijeđujući ne informisane glasače da je SNS RS ukinuta i da se ne može glasati za nju, što je manje bitno!).
Ovom satanističkom činu se odmah pridružuje i RAK - Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH na čelu sa direktorom Kemalom Huseinovićem (Musliman-Bošnjak-Bosanac) te dodatno za isti "razlog" kažnjava VIKOM RTV sa dodatnih 20.000,00 KM.
Ovim "Udruženim zločinačkim unitarističko-bošnjačko-bosanskim muslimansko-terorističkim BiH organizacijama", se na sreću pridružuje i SUD BiH koji u roku od dva dana na žalbu ili apelaciju oštećenih samo potvrđuje drakonske kazne. U potpisu ove sudske odluke stoji ime NEDŽAD POPOVAC - Predsjednik vijeća sudija (Musliman-Bošnjak-Bosanac). Posle "Sulje" i "Keme" imamo i Nedžada kao egzekutore sa relevantnim, nelegitimnim zakonskim giljotinama u ruci. Kasnije SUD BiH izdaje sudski nalog za blokiranje-otimanje-haračenje svih bankovnih računa (privatnih Vinka Perića i komercijalnih VIKOM RTV-a) i to sve uvećano za debele kamate od dana donošenja odluka.
Dodajmo usput i "Pravila i propise RAK-a", kojima sve medije, direktor Kemal Huseinović navodno legalno i tuži i sudi i na prvostepenom i na drugostepenom organu i sve u okviru RAK-a, mimo prekršajnih sudova i Ustava i BiH i RS. U hijararhiji žalbenog postupka trenutno smo pred Ustavnim Sudom BiH, prije Suda u Strazburu. Dodajmo da je i g-đa SEADA Paravlić, predsjednica Ustavnog suda BiH se pridružila i postala saučesnik u ETNOCID-u, jer je potpisala odluku o odbijanju privremene mjere o odlaganju plaćanja "harača" do pravosnažnosti u Strazburu.
U suštini, toliko izliva mržnje iz Sarajeva prema svemu što je srpsko, zbog navodnog razloga samo njima znanog "govora mržnje" i kažnjavanja nismo imali ni u najcrnjem vremenu komunizma. Sve je tendenciozno osmišljeno i urađeno. Zamislite razlog kažnjavanja?. Zato što je nosioc liste Vinko Perić odobravao, nazdravljao u muzičkom TV video spotu, sa osobom koja je navodno ličila na dr Dabića, i koja je u narodnoj pjesmi "Radovane srpski sine" rekla sledeće: “Mi smo puno učinili da svijet prizna naše pravo na državu. Sada se sve više govori o pravu na suverenost, pravu na ujedinjenje. Očekujemo da će naredna godina biti godina definitivnog uspjeha srpskog nacionalnog programa, oslobađanja i ujedinjenja svih sprskih država”. Ima li tu išta što vrijeđa nekoga? Izaziva nasilje, mržnju, ne toleranciju naspram drugih? Ima li tu išta što nije demokratski? Ima li tu išta loše? Imali tu GOVORA MRŽNJE? Normalno, nema. Ali određenim srbomrscima iz Sarajeva smeta sve što je srpsko. U toku cijelog predizbornog perioda jedino je kažnjen Srbin Vinko Perić, Srpska Napredna Stranka RS i RTV VIKOM, a šta su sve radili drugi?. Taj spot je napravila i emitovala VIKOM RTV koja ima svog glavnog i odgovornog urednika. Taj audio spot je legalno izdat od izdavačke kuće iz Bijeljine i VIKOM-u su data autorska prava na emitovanje. Taj spot se dva mjeseca prije početka predizborne kampanje stalno vrtio, jer ga je narod stalno SMS porukama naručivao i plaćao. U Strazburu, očekujemo veliku satisfakciju i obeštećenje za nanešenu materijalnu i nematerijalnu štetu, a fid bek ove fašističke gluposti iz Sarajeva je više nego odličan po Republiku Srpsku!?, jer se svijet bukvalno uverio kakva je istina u BiH.

Uzimajući u obzir i ostale činjenice o kontinuiranoj satanizaciji srpskog nacionalnog bića i RS u BiH u postdejtonskom periodu, kao i aktivnosti g. Silajdžića u inostranstvu u posljednje vrijeme, neminovno se konstatuju i nameću sljedeći zaključci, koje vide svi:Otvoreno pismo vladama i ambasadama u BiHNovinarka "Russia
Today" u VIKOM-u


Na vijest o drastičnom kažnjavanju VIKOM TV, SNS RS i Vinka Perića, 04.10.2008. godine iz Moskve je došla Ruska TV ekipa “Rusija danas” sa kojom je obavljen razgovor i iznijeti argumenti sa činjenicama o satanizaciji svega što je srpsko u RS i BiH od strane unitarističko-bošnjačko-muslimanske Regulatorne Agencije za Komunikacije BiH (RAK) i Centralne Izborne Komisije BiH (CIK) uz pravno pokriće okupacionog SUD-a BiH. Stranci se zaklinju u slobodu medija, a njihovi sateliti u BiH uništavaju medije jednog Entiteta RS i jednog konstitutivnog naroda u BiH. Govore o demokratiji, a kada samo javno razmišljaš intelegentnije i kulturnije, izmisle način za osudu i napad kao i izolaciju. Govore o zakonitosti i pravu, a drastično ga krše i ponašaju se u nekim slučajevima i kao teroristi. Kažu da su u BiH da očuvaju mir i pomognu, a podržavaju nemir i ponašaju se okupatorski kada je u pitanju srpski narod i sve što je srpsko. Ovo nije rečeno politički, već je ovo nažalost tačno i istinito sa bezbroj argumenata.

Danas početkom 2011. godine citiramo reči više predstavnika velikih Evropskih i Američkih diplomata:
"REPUBLIKA SRPSKA JE NEUPITNA" - (a, 2008 ???)