LIČNI PODACI
1 Ime i Prezime: Vinko Perić
Datum i mjesto rođenja: 16.06.1953.g. Kravice/Opravdići, Bratunac, Republika Srpska
Državljanstvo: RS, BiH, Srbija
Adresa: Gradiška, na Savi ul. Vojvode Mišića 81, RS
Telefon: +387 (0) 51 810-200
Fax.: +387 (0) 51 810-208
Mob. telefon: +387 (0) 65 523-370
E-mail : vinko@vikom.tv; urednik@cnnrs.com; predsjednik@upprs.biz; predsjednik@snsrs.org; kabinet@vladars.org
Internet stranice : www.vikom.tv, www.cnnrs.com, www.upprs.biz, www.snsrs.org, www.vladars.org

OBRAZOVANJE
2011.

Akademik”, Redovni član, SKAIN, “Srpska kraljevska asocijacija Akademika inovatora i naučnika” Srbije. No: 46/6, 21.07.2011. Beograd, Srbija.

2010.

Akademik”, Ruska međunarodna Akademija „International ACADEMY of authors OF SCIENTIEIC DISKOVERIES AND INVENTIONS“. No: 1220,  25.11.2010.

2002.

Magistar nauka Opšteg menadžmenta“, Diploma 782/02 od: 31.10.2002., "Model televizijskih lokalnih stanica u tržišnim uslovima", Univerzitet za Mir i razvoj Ujedinjenih Nacija, ECPD Evropski centar za mir i razvoj Pariz, Beograd, Srbija.

2002.

„Radio-operater na am. Radio stanicama“, T94PV- KAT „B,C,D,E“ CEPT „1“.Ovlaštenje br: 01-15/2728 od: 19.11.1999. Asocijacija radio-amatera Bosne i Hercegovine. Sarajevo BiH.

2001.

TNS1 - “Postati treća neutralna strana”, Canadian Institute for Conflict Resolution Institut canadien pour la resolutin des conflits - Banja Luka, Republika Srpska, BiH.

2001.

TNS 2 - „Usavršavanje vođenja postupka u grupi“ TNS2, Canadian Institute for Conflict Resolution Institut canadien pour la resolutin des conflits, Banja Luka, Republika Srpska, BiH.

1994.

Student“ Međunarodni postdiplomski studij za menadžment ECPD/UN, Novi Sad, Srbija, SRJ.

1994. Aktivno poznavanje nemačkog jezika“, br: 53/94 od: 29.12.1994. Radnički univerzitet Banja Luka, RS
1992.

„Radio-operator na am. Radio stanicama“, "B, C, D, E, F" kategorije“. Ovlaštenje br: 0001-12 od: 04.07.1997. Savez Radio amatera Republike Srpske, Banja Luka, RS.

1986. Mašinski inženjer“ Diploma br: 0-2-77-514 od: 28.03.1987. Univerzitet „Đuro Pucar Stari“ B.Luka, SFRJ.
1986.

Konobar“, Svedočanstvo 363-117/86 460/IX od: 25.06.1986., Centar za usmereno obrazovanje i vaspitanje „Esad Midžić“ Prijedor, SFRJ.

1986.

Prodavač“, Svedočanstvo 1170-833/85, 325/VIII od: 20.01.1986. Centar za usmereno obrazovanje i vaspitanje „Esad Midžić“ Prijedor, SFRJ.

1979/80

„Elektroničar za računarske sisteme Robotron“ Diploma od: 07.11.1980. Školski centar Istočnog Bloka, VEB Kombinat Robotron, Berlin, DDR.

1977.

VKV RTV mehaničar” Uvjerenje Br: 16/388 od: 28 lipanj 1977. "Srednjoškolski centar za stručno obrazovanje kadrova", N.Gradiška, SR Hrvatska, SFRJ.

1973. “Serviser termoakumulacionih peći”, Centar za obrazovanje kadrova u industriji Magnohrom, Kraljevo, YU.
1971. “Vozač” A,B,C Kategorije. SUP Šabac, Srbija.
1971. TV mehaničar“ Svedočanstvo 989/1540/71 od: 21.VI 1971. ŠUP "Kosta Abrašević", Šabac, SR Srbija.
1969.

„Radio-operator na am. Radio stanicama“, IV klase. Savez Radioamatera Srbije, YU1HQR Šabac,  Srbija, YU.

1968. Osnovna škola“ Svedočanstvo br: 8/18 od: 1968. "Laza K. Lazarević", Šabac, SR Srbija, SFRJ.

RADNO I POSLOVNO ISKUSTVO

2013.

Idejni tvorac, osnivač i prokurista. TV "Centralne Nacionalne Novosti" d.o.o., Emitovanje TV programa „CNN“ Gradiška, R. Srpska. (08.03.2013)

2011.

Idejni tvorac, tekstopisac, aranžman, muzički pokret „Izvorinke“. Studijska produkcija. Izdavanje i štampanje CD&DVD. Varijacije na poznate teme.  „VIKOM RTV“ Banja Luka, Republika Srpska.

2008.

Tvorac, osnivač i prokurista. Proizvodnja TV programa „Centralne Nacionalne Novosti“ d.o.o. Gradiška, R. Srpska.   

2007. Osnivač i direktor. Satelitska TV cijeli svet „VIKOM TV“ d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska.
2006. Osnivač i direktor. Internetska televizija celi svet “ VIKOM TV“ d.o.o. Banja Luka. Republika Srpska.
2005. Osnivač i direktor. Međunarodni pres centar, Gradiška. „VIKOM RTV“ d.o.o. Banja Luka, RS.
2004.

Idejni tvorac, osnivač i  direktor. TV Scensko-muzička zabavna. Ženski orkestar „VIKOMICE“. „VIKOM RTV“ B.L. RS.

2003.

Tvorac, osnivač i prokurista. Radio i Televizija „VIKOM PLUS“ d.o.o. Šabac, Srbija.

2001. Osnivač i Predsednik. Poslovni klub VIKOM, (UPP RS), Gradiška, Republika Srpska. 
2001. Osnivač, suvlasnik i član Skupštine. Privatizacioni investicioni fond PIF „Privrednik“  A.D. BL. RS.
2000. Osnivač i mendžer. Internetski Radio. „VIKOM RTV“ d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska.
1999.

Konsultant za marketing. ECPD, Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za Mir i razvoj Ujedinjenih Nacija, BG Srbija.

1997.

Tvorac, osnivač i direktor. Proizvodnja i emitovanje RTV programa. „VIKOM RTV“ d.o.o. Gradiška-Banja Luka, RS.

1995. Tvorac, osnivač i prokurista. Radio i Televizija „VICOM“ d.o.o. Šabac, Srbija.
1992. Osnivač i direktor. Izdavačko-grafička delatnost. „VICOM“ d.o.o. Gradiška, SFRJ.
1991. Osnivač, suvlasnik i Član Upravnog odbora. Osiguranje imovine i lica „KOSIG-DUNAV“ A.D. BL.
1991. Osnivač i menadžer. Štamparija. „VICOMGRAF“ d.o.o. B. Gradiška, SFRJ.
1991. Osnivač, suvlasnik i član Skupštine.“AGROPROM“ BANKA A.D. B. Luka, SFRJ.
1991.

Osnivač, suvlasnik i Član Skupštine. Osiguranje imovine i lica. „CROATIA“ D.D. Zagreb, SR Hrvatska.

1991. Osnivač i menadžer. Građevinsko preduzeće. „VICOMGRAD“ d.o.o. B. Grad. SFRJ.
1991. Osnivač i menadžer. Kompijuteri, elektronika, tehnika. „VICOMELEKTRONIK“ d.o.o. Gradiška. SFRJ.
1991. Osnivač i menadžer. Računovodstveno-knjigovodsvene usluge. „VICOMBIRO“ d.o.o. Grad. SFRJ.
1991.

Osnivač i menadžer. Galvanizacija i montaža.  „VICOMHEM“ d.o.o. B. Gradiška, SFRJ.

1991. Osnivač i menadžer. Građevinska arhitektura i dizajn. „VICOMDESIGN“ d.o.o. Banja Luka, SFRJ.
1989.

Tvorac, osnivač i Predsednik Ko. Prizvodnja, trgovina Uvoz-izvoz. Holding Kompanija „VICOM“, Bos. Gradiška, SFRJ.

1987.

Vlasnik i direktor. „WICOM“ Eksport-Inport GmBH, BEČ, Austrija, EU.

1986.

Direktor poslovnog centra Gradiška. Trgovina školskog i kanc.pribora SOUR „Veselin Masleša“ Sarajevo KTRO „PROMET“ Banja Luka, SFRJ..

1979.

Elektroničar u računskom centru. Prehrambena industrija.  AIPK RO „LEVITA“ B.Gradiška, SFRJ.

1972.

Šef „EI“ tehničkog servisa. Rukovođenje servisom i popravka TV , radio prijemnika i svih elektronskih i telekomunikacionih uređaja. „Elektronska Industrija“ Niš-PSM Beograd, SFRJ.


OBJAVLJENI NAUČNO-STRUČNI RADOVI
2013. Perić V. Gibača S. Terzić N. “Bioindikatori životne sredine u funkciji kvaliteta ekološkog turizma”, Prva Međunarodna konferencija o turizmu “Savremeni trendovi u razvoju turizma”.  (464-478) Zbornik radova ISSN 2232-8807, 28/29 Mart 2013. Hotel Pahuljica Vlašić, Travnik FBiH.
2013. Tešić M,  Perić V, Badić M, Biočanin I. „Ekološki kriminalitet kao alergijski sindrom  (ne) održivog razvoja i njegovo suzbijanje“,  (149-159). Naučno-stručni časopis ISSN 2303-4424 „PHARM-HEALTH“ Br.1, Farmaceutsko-zdrastveni fakultet Travnik, BiH.
2012. Biočanin R., Perić V., Habibović M., Badić M.  „Mladi u lokalnoj zajednici između nacionalizma i izlaska iz krize“, Međunarodni Naučni skup „Омладина и превенција друштвено штетног понашања – традиција и савремени изазови у РС и БиХ“, UDPUP&EDC, 12.-13. Decembar 2012. BL, Republika Srpska.
2012. Perić V., Hamidović Dž. „ISO standardi u zaštiti životne sredine“ (149-169), Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, „ZLATNO ZRNO ŠUMADIJE“, 29-30.07.2012. Rača Kragujevačka, CESNA B, ISBN 978-86-85985-21-8
2012. Perić V., „Varijacije na poznate teme-IZVORINKE“ (457-472), I Svesrpski simpozijum Srpske duhovne i ekološke vrednosti SDEV 2012, „SKAIN“, 22-23.06.2012., K.C. Kruševac, Srbija. ISBN 978-86-88965-01-9, OBISS.SR-ID 191648012.
2011.

Perić V., „Informacione tehnologije u funkciji ekološkog i održivog razvoja“ (377-395) I internacionalni simpozijum naučnika i inovat. „SINOVIS-2011“, SKAIN, 27-28.11.2012. Palata Srbije Beograd, ISBN 978-86-88965-0-2 CIP 330 (032).

2011. Perić V., Biočanin R. Badić M. “Management technologies in development communication competence integrated university”, Konference internationale “EmoNT-2011”, 11-13. jun 2011, Kladovo, Srbija.
2006. Perić V. „Otadžbina očajnički traži patriote“(45-46)„Ekstra magazin RS“ Br:242 od:22 09 06. Beljina, RS,  ISSN 1512-6692
2005. Perić V. „Motivisanost vlasti je spiritus movens procesa transformacije“ (04-06), BUSINESS INFO Br: 04, Asocijacija poslodavaca BiH, Sarajevo, FBiH, Reš. Min.04-15-5416/04.
2005. Perić V.,  Katalizatori tranzicionih promjena“ (14-16), BUSINESS INFO, Br:03, Asocijacija poslodavaca BiH, Sarajevo, FBiH, Rešenje Ministarstva br: 04-15-5416/04.
2004. Perić V.,  “Liderski predstavnik svih poslodavaca (06), BUSINESS INFO, Br: 01, AP BiH, Sarajevo, FBiH, Reš. Min.04-15-5416/04
2001.

Perić V. “Preduzetnici-sigurna budućnost" Centar za geostrateška istraživanja DEFENDOLOGIJA BL. RS, UDK 334.722

2000. Perić V., “Moramo odbaciti sve socijalističke zablude” (53-54), Business press br: 12. B. Luka, RS Reš.min.: 01-1256-1/99.
2000. Perić V., "Entrepreneurship a road to a secure future - Preduzetništvo-put u sigurnu budućnost" (09-14) Business press br: 7. B. Luka, RS, Reš.min.: 01-1256-1/99. (Englesko-Srpska verzija)
1999. Perić V.„The private owners have chosen their way“ Business press br:3. BL. RS, Reš.min.: 01-1256-1/99.
1995. Perić V. Obradović D., Perišić B., Hajduković M.,"An Approach  to information System design"(Pristup projektovanju informacionog sistema) “IFAC”, Urednik: Ditrich Brand, (63-67), V Svetski Simpozium informacionih tehnologija, Berlin Nemačka.

SPECIJALIZACIJE, SEMINARI, NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI I KONFERENCIJE
2012.

Uloga medija u BiH u procesu EU integracija”. EU AWARENESS II PROJECT FUNDED BY THE EUROPEAN UNION. Banja Luka, Republika Srpska.

2012.

Povezivanje kreatora politike i medija” Direkcija za Evropske integracije u BiH. Banja
          Luka, Republika Srpska.

2011. Finansijska pomoć EU namjenjena BiH”, EUIC, Banja Luka, RS, BiH.
2007.

Kodeks za emitovanje RTV programa u BiH”, Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH, Banja Luka, Republika Srpska.

2007.

Razvoj konsultantskog tržišta za MSP u BiH”, GTZ&Swiss Agency for Development and Cooperation SDC&PK RS, Banja Luka, Republika Srpska.

2006.

Stanje u medijima u RS i FBiH i novinarsko organizovanje“, UMN RS&Fridrich Ebert Stiftung, Banja Luka, RS.

2006. Dijalog i partnerstvo na pitanjima lokalnog ekonomskog razvoja“ OSCE&OEBS,Gradiška, RS.
2006. Reforma penzionog sistema u RS“, Narodna Skupština RS&IRI, Banja Luka, RS, BiH.
2006. Mjere ekonomske politike BiH za 2006 .“, Međunarodni poslovni forum, Mrakovica, RS.
2006.

Za Srbiju bez straha“Udruženje industrijalaca i preduzetnika SCG, Beograd, Sava Centar, SCG.

2005. Korporativno upravljanje u BiH“, PK BiH&Konrad-Adenauer–Stiftung, Gradiška, RS, BiH.
2005.

Evaluation and Menagement of Intellecual Property Assets” CARDS - Regional IPR Project, Beograd, Srbija.

2005.

Uspostavljanje Ekoomsko-socijalnog vijeća/savjeta na državnom nivou BiH“ ILO, Min. civilnih poslova BiH, Sarajevo, BiH.

2005.

"Razvoj privrednog sistema RS kroz saradnju sa italijanskom regijom Friuli Venecija Ðulija", Projekat GIER, BL, RS.

2005. U susret porezu na dodanu vrednost“, APBiH& Konrad-Adenauer-Stiftung, Sarajevo, FBiH.
2005.

"Reforma visokoškolskog obrazovanja u RS i BiH u svijetlu Bolonjske deklaracije sa težištem na reformu visokog policijskog obrazovanja",  Univerzitet u Banja Luci - Centar za geostrateška istraživanja, Banja Luka, RS, BiH.

2004.

"BiH i WTO - posljedice za domaće biznise", Savez poslodavaca RS, Banja Luka, RS, BiH.

2004.

"Project Management " OHR, Neum, FBiH, BiH.

2004.

"Time Management ", OHR, Neum, FBiH, BiH.

2004.

"Razvoj domaće proizvodnje kao motor Evropskih integracija", Nemačka ambasada u BiH & 2003. Konrad Adenauer fondacija, B.L. RS.

2003.

Smanjenje poslovnog rizika korištenjem usluge LRC kreditnog biroa”, OHR,  Privredna komora, LRC, Banja Luka, RS, BiH.

2003. II Ekonomski forum sjeverozapadnog dijela BiH”, RDA&Evropska Komisija, Prijedor, RS.
2002. "Škola kvaliteta 2002. godine", “INTERKVALITY” Novi Sad,Gradiška,  RS, BiH.
2002. Analiza stanja socijalnog dijaloga u RS i BiH”, TALDI, 01.08.2002. Banja Luka, RS, BiH. 
2002.

"Izrada dijagrama toka i dokumenata sistema kvaliteta", “INTERKVALITY” Novi Sad, Gradiška, RS, BiH.

2002.

"Strategija upravljanja kvalitetom ISO9001:2000”, “INTERKVALITY” Novi Sad, Gradiška, Republika Srpska.

2002.

"Ekonomija izmedu teorije i prakse BiH na putu ka EU”, The World Bank & Konrad-Adenauer Stiftung, Sarajevo, FBiH, BiH.

2002.

"Implementacija standarda Vijeća Evrope u polju emitovanja u BiH”, VIJEĆE EVROPE&CRA, Sarajevo 15.11.2002., BiH.

2002.

"Korporativno upravljanje", ABA-CELLI American Bar Association-Central European and Euraslan Law Initiative, Laktaši, RS.

2002.

"Odnos medija i vojske u demokr. društvu", Centar za sigurnosne studije BiH&Centar za geostrateška istraživanja RS, B.Luka, RS.

2002.

"Odbrambena i bezbjedonosna politika RS i BiH u svjetlu Dejtonskog mirovnog sporazuma”, Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta u Banjaluci&Forum NVO Banja Luka, Prijedor, Republika Srpska, BiH.

2002.

Socijalni sector”, Ministarstvo vanjske  trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Banja Luka, Republika Srpska, BiH.

2002.

EU integracije i preduzetnička klima”, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Banja Luka, R.S., BiH.

2002. Mediji i demokratija”, IPC Banja Luka & OEBS-Freimuth Duve, Banja Luka, RS, BiH.
2002.

.“Neprofitni marketing”, NVO Fondacija BiH, Teslić, RS, BiH.

2002.

."Unutrašnja politika kao element sveukupne bezbjednosne politike u BiH", Centar za sigurnosne studije BiH&Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, Republika Srpska.

2001.

Leadershipfor leaders", Colorado Technical University - Prof Dr Frenk Prohaska, UPP RS, Gradiška na Savi, Republika Srpska.

2001. "Kako unaprjediti političku kulturu demokratiju i odgovornost u RS i BiH", "Forum NVO B.Luka", Banja Luka, RS, BiH.
2001. "Ekonomija izmedu teorije i prakse" rad "Praktični problemi male privrede", Konrad-Adenauer-Stiftung,
Banja Luka, RS, BiH.
2001. "Participativno planiranje", OSCE, Banja Luka, RS, BiH.
2001.

"Korupcija", Institut za geostrateška istraživanja Univerziteta u B.Luci, Banja Luka, RS, BiH.

2001.

"Policija i obrazovanje", MUP RS-Viša škola unutrašnjih poslova, B. Luka, RS, BiH.

2001.

Strateško planiranje“, NVO Fondacija BiH, Barcelona, Španija, EU.

2001.

Regulatorna agencija za komunikacije” CRA/RAK BiH, Banja Luka, RS, BiH.

2001.

"Perspektive regionalnog ekonomskog integriranja  Jugoistočne Evrope-Uloga poslodavaca u Tranziciji"  Međunarodni poslovni  forum B. Luka. RS, BiH.

2000.

"Foreign direct investment in south east europe: Implementing best policey practices", OECD&OCDE,  Wiena, Austrija, EU

2000.

Mediji i politika”, Konrad-Adenauer-Fondacija, Banja Luka, RS, BiH.

2000. "International competitive bidding", UNDP&Ministarstvo vanjske trgovine i ekon. odnosa BiH, Banja Luka, RS, BiH.
1996.

. „Konkurencija, trgovina i direktna strana ulaganja EU“, “Competition, trade and foreign direkt investment of the European Union“, ECPD – Međunarodni seminar 18.-20. IV 1996.,Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija, Novi Sad, Srbija, YU.

1995.

"International marketing", Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija -ECPD Beograd, 25.-30. IX 1995. Miločer, C. Gora, YU.

1995.

"Management of small enterprises", Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija -ECPD, Beograd, 26.-30. VI 1995. Miločer, Crna Gora, Yugoslavija.

1982. "Tehničko-eksploatatorske mogućnosti KEATC", EI - PUPIN , Beograd, Srbija, YU
1977. "Viša politička škola SK", SKJ, Bosanska Gradiška, SR BiH, YU.
1976. "Treća politička škola SSO BiH", SSOJ, Jajce, SR BiH, YU.
1973. Centar za obrazovanje kadrova u industriji "MAGNOHROM", Ovlašteni i stručni Serviser Termoakumulacionih peći, Kraljevo, Srbija, YU.
1973. Obrazovanje kadrova uz rad. Stručno servosiranje proizvoda fabrike "Milan Blagojević", Smederevo, Srbija, YU.

DRUŠTVENO - POLITIČKE AKTIVNOSTI
* * * KONSPIRATIVNO - POLITIČKI RAD
2008. Predsjednik inicijativnog odbora za osnivanje ALTERNATIVNE VLADE U REPUBLICI SRPSKOJ, Gradiška, RS.
2006. Udruženje Srpsko-Ruskog prijateljstva RS, Član Upravnog odbora, Hrvaćani, Prnjavor, RS, BiH.
2006. KOALICIJA za BiH izbore 2006. (SNSRS, SRSRS, SSRS), Predsjednik Ekonomsko socijalnog Vijeća, B.Luka, RS, BiH.
2006. KOALICIJA SNSRS i RSRS, Predsjednik, Bijeljina, RS, BiH.
2006. SRPSKA NAPREDNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE, Predsjednik, Bijeljina, RS, BiH.
2005. NOVA SNAGA SRPSKE, Član predsjedništva RS, Banja Luka, RS, BiH
2005. VLADA U BiH, Ministar za preduzetništvo, medije i saobraćaj, Sarajevo, BiH.
2005. VIJEĆE MINISTARA BiH "Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice" Član radne grupe za izradu izvještaja o provođenju odredaba Međunarodne konvencije o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica (CPRMW) u BiH, Sarajevo, BiH.
2004. "ASOCIJACIJA POSLODAVACA" BiH, Zamjenik predsjednika UO, Sarajevo, BiH.
2004. "Koordinacioni odbor Foruma NVO Banja Luka", Banja Luka, RS, BiH.
2004. "Forum NVO Gradiška", Gradiška, RS, BiH.
2003. "UDRUŽENJE PRIVATNIH POSLODAVACA R. SRPSKE" Predsjednik, Banja Luka RS, BiH.
2002. "Udruženje građana-deviznih štediša RS" Član Upravnog odbora - potparol, Banja Luka, RS, BiH.
2002. "Unija poslodavaca Zapadnog Balkana", Predsjednik inicijativnog odbora, Banja Luka, RS, BiH.
2002. "NVO Fondacija u BiH", Predsjednik Upravnog odbora, Sarajevo, BiH.
2001. "NGO STICHTING VOR BOSNIE-HERZEGOVINA", Osnivač-Rizničar, HOLANDIJA, Hag, EU.
1999. "NVO Fondacija u BiH", Predsjednik Upravnog odbora, Sarajevo, BiH.
1998. "Bosanska NVO Fondacija", Član Savjetodavnog odbora, Sarajevo, BiH.
1994. Osnivač i potpredsednik Skupštine „Savez radioamatera Republike Srpske, Banja Luka, RS.
1993. "Udruženje privatnih poslodavaca RS", suosnivač, Član UO, Potpredsjednik, Predsjednik UPP RS, Banja Luka, RS
1993. "Srpska radikalna stranka RS", suosnivač i član Izvršnog odbora Glavnog odbora SRS RS
1990. Osnivač "Stranka Jugoslovena", Član savjeta za ekonomiju, Sarajevo, SR BiH, YU.
1990. Konspirativni Član Srpske Demokratske Stranke – (Dr Radovan Karadžić)
1990. Osnivač i član Upravnog odbora Udruženja privatnih poslodavaca Jugoslavije.
1978. "Republička Konferencija Narodne tehnike BiH", Delegat, Sarajevo, SR BiH, YU.
1977. "Republička Konferencija SSO BiH", Delegat, Sarajevo, SR BiH, YU.
1977. "Komisija za organizacioni razvoj i kadrove OK SSO" Predsjednik, Bos. Gradiška, SR BiH, YU.
1976. "OO SSO Bos. Gradiška", Predsjednik, SR BiH, YU.
1976. "Međuopštinska Konferencija SSO Banja Luka", Delegat, Banja Luka, SR BiH, YU.
1976. "Nadzorna komisija OK SSO", Predsjednik, Bos. Gradiška, SR BiH, YU.
1975. "Republička Konferencija Saveza Radio-amatera BiH", Delegat, Sarajevo, SR BiH, YU.
1975. Predsjednik Konferencije i predsjedništva Radio kluba Gradiška, SR BiH, YU.
1974. "SKJ", Član, Bosanska Gradiška, SR BiH, YU.
1970. Član, delegat raznih NVO građanskih oganizacija. (NT JU. Aero klub, Izviđači, Planinari, Crveni krst). 
1969. Osnivač i član Radio kluba “Mladi radnik” i SRJ, Šabac, Srbija, Jugoslavija.
1968. Član Radio kluba YU1HQR Šabac, SR Srbija, YU.

PRIZNANJA, MEDALJE, PLAKETE, NAGRADE
2011. "SKAIN" Srpska kraljevska asocijacija Akademika Inovatora i Naučnika, Beograd, Srbija.
2011. Estradna umjetnica "Tanja Popović" Kranj, Slovenija .
2011. "INVENT DIPLOMA" Inovacije u tehnici i umjetničkim programima RTV medija - JUPIN Jedinstveno udruženje pronalazača i novatora Beograd, Srbija
2011. Srebrna medalja „Nikola Tesla“ JUPIN Jedinstveno udruženje pronalazača i novatora Beograd, Srbija
2011. Zlatna medalja SPATUJ-Savez pronalazača i autora Akademika Nikole Japundžića. Gradiška, 21.07.2011. Rep. Srpska
2011. “Savez Srpskog folklora Švicarske”. Švajcarska, 16. Evropska smotra Beograd, Srbija
2010. „Mega sat“ Nezavisna satelitska TV, Sarajevo, FbiH, BiH
2010. „Iskra“ Savez žena oboljelih od raka dojke, Banja Luka, RS.
2010. „Savez Srpske dijaspore Slovenije“, Mašići, Gradiška, na Savi, RS.
2009. „Savez Srpske dijaspore Slovenije“, Romanovci, Gradiška, RS.
2009. Gradski hor „LIRA“ Gradiška, RS
2008. „Udruženje građana za povrat stare devizne štednje u BiH i dijaspori“, Banja Luka, RS, BiH
2008. Organizacija „Ratnih vojnih invalida 1991-1995“ Banja Luka, RS.
2008. „Omladina Podgradaca i SP i KD Gradiška“, G.Podgradci, Gradiška, RS.
2008. „Drugi festival izvorne krajiške pjesme“, Grbavci, Gradiška, RS.
2008. Udruženje „Žena i porodica“ Gradiška, RS.
2008. „Ravnogorski pokret otadžbine Srpske“, Razboj, Srbac, RS.
2008. „Udruženje vinogradara i vinara RS“, Banja Luka, RS.
2007. „Fudbalski savez RS“, OFS Gradiška, Gradiška, RS.
2007. „Tržnica“ AD, Banja Luka, RS.
2007. „ Oskar popularnosti“, Queen estrada, Banja Luka, RS.
2007. „Iskra“ Savez žena obolelih od raka dojke, Banja Luka, RS.
2007. „Udruženje defendologa RS“, Banja Luka, RS.
2007. „Communication 2007“ Banjalučki velesajam, Banja Luka, RS.
2007. Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", Zagreb, Okučani, Hrvatska
2006. Zlatna numera“, Najslušaniji radio u dijaspori na Srpskom jeziku, Laktaši, RS.
2006. „Oskar popularnosti“, Queen estrada, Banja Luka, RS
2006. „Šabac 93“ Klub odgajivača njemačkih odgajivača, Šabac, Srbija.
2006. „Savez invalida rada RS“ Opštinska organizacija Derventa, RS.
2006. „Udruženje sekretarica i sekretara RS“ grad Banja Luka, RS.
2006. „Crveni krst RS“ Opštinska organizacija Derventa, RS.
2006. „SLOGA-DIPO“ Fudbalski klub G.Podgradci, Gradiška, RS
2006. Srpsko kulturno društvo“Prosvijeta“ Zagreb, pododbor Okučani, Hrvatska
2006. „Kozara“ Lovačko udruženje Podgradci, Gradiška, RS.
2006. „Zavičajni klub“ Srbac, RS
2006. „Iskra“ Savez žena obolelih od raka dojke, Banja Luka, RS.
2006. „Open fun football schools“ Gradiška-Laktaši-Srbac, RS.
2006. „Kinološki savez RS“ Banja Luka, RS.
2006. “Forum Gradiščanaca“&“Mozaik“, „Organizirane zajednice za bolji okoliš“, Gradiška, RS, BiH.
2006. „Profi box camp Crvena zvezda“, Gradiška, RS
2005. „Oskar popularnosti“, Melos estrada RS Banja Luka, RS
2005. „Udruženje roma“ Gradiška, RS
2005. „Forum Gradiščanaca“, Gradiška, RS
2005. „Srpsko kulturno društvo“ Zagreb, pododbor Okučani, Hrvatska.
2005. „Savez invalida rada RS“ Opštinska organizacija Derventa, RS
2005. „Kuglaški savez RS“, Banja Luka, RS.
2005. „Narodna biblioteka“ Gradiška, RS
2005. „Udruženje profesionalnih kozmetičara i estetičara“ Banja Luka, RS.
2005. „Forum NVO“ Derventa, RS.
2005. „Sportsko ribolovni savez RS“, Banja Luka, RS
2005. „Udruženje ratnih vojnih invalida“ Derventa, RS
2005. "Demokratski forum" Derventa, Banja Luka, RS
2004. "Udruženje inovatora Banja Luka", Zlatna plaketa "Mihajilo Pupin" Banja Luka, RS, BiH.
2004. „Oskar popularnosti“, Melos estrada RS Banja Luka, RS
2004. „4x4“ Auto-moto klub, Cazin, FBiH.
2004. „Auto-moto klub“ Banja Luka, RS
2004. „Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkog rata RS“, Banja Luka, RS.
2004. „Humanitas“ Razvojno-edukativni poslovni centar, Doboj, RS.
2004. „Sportsko ribolovni savez RS“, Banja Luka, RS.
2004. „Fudbalski savez RS“ OFS Gradiška, RS.
2004. „Savez slijepih RS“, Banja Luka, RS
2004. „Savez slijepih RS“ Međuopštinska organizacija Derventa-Srpski Brod-Vukosavlje, RS
2004. „Nikolić“ Porodica, Derventa, RS.
2004. „Noćni leptiri“ Prijedor, RS
2003. "Eureka 2003" Srebrna medalja, Brussels, Belgija.
2003. "Body building savez RS" Banja Luka, RS, BiH.
2003. „Oskar popularnosti“, Melos estrada RS Banja Luka, RS.
2003. „Sloboda“ Šahovski klub Podgradci, Gradiška, RS.
2003. „Udruženje roma“ Gradiška, RS.
2003. „Zadužbina Petar Kočić Beograd-Banja Luka“, Banja Luka, RS
2003. "BRUSSELS EUREKA" 52. Svjetski salon pronalazaka, istraživanja i novih tehnologija, (Srebrna medalja u oblasti Radio i TV), Brussels, Belgija, EU.
2003. „Dance step“, Plesni klub Gradiška, RS.
2003. „USKOR“ Udruženje Srpskih književnika u otadžbini i rasejanju, Beograd, Srbija.
2003. „Sportsko ribolovni savez RS“, Banja Luka, RS
2003. Porodica „Savić“, Banja Luka, RS
2002. „Oskar popularnosti“, Melos estrada Srbije, Beograd, Srbija.
2002. „Samuraj“Džiu Džica klub, Banja Luka, RS.
2002. „Borac“ Ženski fudbalski savez, Banja Luka, RS.
2002. „Press liga 2002“, Banja Luka, RS.
2002. „Slavija“ Bokserski klub, Banja Luka, RS.
2002. „Kolovit“ Kulturno-umjetničko društvo, Gradiška, RS.
2002. „Udruženje estradnih radnika RS“ Banja Luka, RS
2002. „Dance step“, Plesni klub Gradiška, RS.
2002. "Prevent" Institut za Ekologiju, Zlatna značka, Ljubljana, Slovenija.
2002. "Udruženje estradnih radnika Banja Luka" Banja Luka, RS, BiH.
2001. „Oskar popularnosti“, Melos estrada RS Banja Luka, RS
2001. „Arting Invest“, Gradiška, RS
2001. „Kinološko društvo“ Gradiška, RS
2001. „Dance step“, Plesni klub Gradiška, RS
2001. „Udruženje pripadnika 2. Krajiške brigadeVRS“, Banja Luka, RS
2001. „Prevent“ Institut za ekologiju, Ljubljana, Slovenija.
2001. „Ćlanice kluba 16. Krajiške motorizovane brigade VRS“, Banja Luka, RS.
2001. „Glavni štab VRS“, Banja Luka, RS
2001. Agencija za lokalni razvoj "Taldi", Tuzla, FBiH, BiH
2001. "NVO fondacija BiH", Sarajevo, BiH.
2000. „Oskar popularnosti“, Melos estrada RS, Banja Luka, RS
2000. „Skupština međuopštinske organizacije slijepih i slabovidnih“, Gradiška i Srbac, RS.
2000. „16. Krajiška motorizovana brigada VRS“, Banja Luka, RS.
2000. „Fudbalski savez RS“ FS Gradiška, RS.
2000. „Sen Sei karate do“ Sportska organizacija, Srbac, RS.
1999. „Fudbalski savez RS“ FS Gradiška, RS
1999. „Oskar popularnosti“, Melos estrada RS Banja Luka, RS
1999. „Lijevče“ Lovačko udruženje, Nova Topola, RS
1999. „Srpski radio Gradiška“, Gradiška, RS.
1999. „Olimpijski komitet Yugoslavije“ Zlatna medalja sa bijelim anđelom i dijamantom, Beograd, YU.
1999. "HONI SOIT QUI MAL Y PENSE", Presented by Lt Col P J Tabor MVO, Engleska
1999. "Lijevče" lovačko udruženje Nova Topola, RS, BiH.
1998. "Privredni centar Srbije" Beograd, Srbija, YU.
1998. „Oskar popularnosti“, Melos estrada RS Banja Luka, RS.
1998. „Renome“ Muzička produkcija, Bijeljina, RS.
1998. „Udruženje kozmetičara RS“, Banja Luka, RS
1998. „Privredni centar Srbije“, Beograd, Srbija.
1998. „Sportsko ribolovni savez RS“, Banja Luka, RS
1998. SFOR&MND (SW), D eskadron 9 th/12 th Royal Lancers (Prince of Wales*s), Banja Luka, RS.
1998. „Zajednica radio stanica Srbije“, Beograd, Srbija.
1996. „Kolovit“ KUD, Gradiška, RS.
1994. „Ministarstvo unutrašnjih poslova RS“ CSB Srbinje, RS.
1994. „Mladen Stojanović“ Osnovna Škola, G.Podgradci, Gradiška, RS.
1994. "Glavni štab vojske RS", Banja Luka, RS.
1994. "Narodno pozorište RS", Banja Luka, RS.
1993. „Ministarstvo unutrašnjih poslova RS“ CSB Banja Luka, RS.
1993. „Srpsko pjevačko društvo“, Banja Luka, RS.
1993. „Sveti Nikola“ Centar za podvodne aktivnosti, Gradiška, RS.
1985. "SIZ za njegovanje tradicija NOB i zaštitu prirode na Kozari", Mrakovica, SR BiH, YU.
1982. "Konferencija saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Yugoslavije", Beograd, YU.
1982. "Udruženje pronalazača, inovatora i racionalizatora Banja Luka" , Banja Luka, SR BiH, YU.
1981. "Udruženje pronalazača, inovatora i racionalizatora Banja Luka" Zlatnik sa likom Druga TITA, Banja Luka, SR BiH, YU.
1980. "Udruženje pronalazača, inovatora i racionalizatora Banja Luka" Banja Luka, SR BiH, YU.
1980. Web kombinat Školski centar "Robotron", Berlin, DDR