Play!
"WICOM" Ges.m.b.H. Export-Import, Wien


Play!
Josip Broz Tito 1892/1980.
Želili se poslovanje "WICOM" Kompanije realno sagledaти, inperativno je prezentovati faktore kao što su: vrijeme, okruženje i istorijske okolnosti od osnivanja do danas, koje su veoma bitno uticale na rad i rezultate rada. To je dvadesetjednogodišnji tranzicioni period između dva vijeka, dva sistema, dva odbrambeno-otadžbinska rata, prepun bogatih i dramatičnih događaja i promjena.
Ako bi se poštovala stroga birokratska pravila, mjesto rođenja ili osnivanja jedne od prvih privatnih Kompanija na prostorima Balkana, je Beč (Austrija), u drugoj polovini dvadesetog vijeka (1987.). Razvojni put se kretao od Beča preko Beograda, Gradiške, Šapca, do Banja Luke. U početnom periodu osmdesetih godina prošlog vijeka, iz ugla YU - građana, Zapad je bio izazov i raj za mnoge ljude, a pogotovo za preduzetnike. Austrija je izgledala najpovoljnija za strance i biznis. Tu šansu je među prvima probao i Vinko Perić i uspješno je iskoristio. Austrijski poslovni embrion, koji je zamislio i ostvario Vinko Perić, (trenutno magistar menadžmenta) je startovao pod nazivom "WICOM" Ges.m.b.H. EXPORT-IMPORT, WIENA.

Prikaži sliku!

U tadašnjem YU komunističkom sistemu, obilježenom autokratskom vlašću komunističkog faraona Josipa Broza, miljenika određenih centara svjetske moći, sposobni menadžeri i preduzetnici su proglašavani tehno-menadžerima i klasnim neprijateljima društva i državnog sistema, koji kako se tvrdilo, ugrožavaju proklamovana načela društvenog sistema-svetinje, zvana društvena svojina. Privatni biznis i lična svojima smatrani su za jeres. Kap je prelila čašu tadašnjim privrednicima, kada je 1986. godine usvojen u BiH Zakon o oduzimanju, bez naknade, legalno stečene imovine. Svako privatno vlasništvo poslovnog prostora (preko 70 m²) smatralo se viškom i oduzimano je bez naknade. Tada je Vinko Perić imao legalno izgrađenu kuću na sprat u Geadišci sa lokalom od 73m2. Taj zakon je definitivno prisililo i Vinka Perića na poslovne aktivnosti na "demokraskom i slobodnom" Zapadu, kojem će se kasnije pridružiti i cijeli Balkan. Dvije godine specijalizacije u Školskom centru VEB "ROBOTRON" u Berlinu (1979/80.), kao i tadašnja naučna i tehnička saznanja, umanjili su rizik osnivaču i vlasniku Kompanije "WICOM", te su pokrenute solidne poslovne aktivnosti upravo na „Lijepom plavom Dunavu“.

Zahvaljujući tranzicionim promjenama Istočnog bloka, a time društveno-političkog i pravno-ekonomskog sistema, u Jugoslaviji devedesetih godina prošlog vijeka, dolazi do zakonske mogućnosti osnivanja firmi sa prepoznatljivim privatnim vlasništvom. Primjenjujući, na Zapadu stečena, kako praktična tako i naučna saznanja, 23.11.1989. godine, čovjek sa vizijom, inovator i preduzetnik mr sci. Vinko Perić, proširuje poslovne aktivnosti Holding Kompanije "WICOM" iz Beča, na naše prostore, sa centralom za YU u Gradišci. Osnivanje novih firmi u raznim oblastima privrede zavisilo je i od raspoloživih resursa, odnosno stručnih kadrova spremnih za zajedničko finansijsko ulaganje, rizik i rad. Problem stručnih i sposobnih kadrova je tada bio, kao i danas, veoma prisutan, jer je otpor tranzicionim promjenama sa jednog sistema rada i razmišljanja na drugi sistem jako veliki. Stručni kadrovi su rijetkost. Vikom je 1990. godine platio oko 15.000 eura DP "Čajavec" Banja Luka, da dozvoli prelaz dipl. ing. Mladenu Vidoviću u "Vikom", koji je bio stručnjak iz oblasti novih kompjuterskih tehnologija. Većina tadašnjih osnovanih preduzeća posebno u Hrvatskoj i BiH je startovala sa hardversko-softverskim računarskim sistemima ili PC kompijuterima Kompanije "VICOM".

Play!
Milenko Vračar Predsjednik UO "KOSIG-DUNAV"

Play!

Vinko Perić, maš.ing
Reportaža o "VICOM" glasačkim kutijama
TV "YUTEL"

Play!
Osnivačka Skupština UPP YU, Banja Luka, 1990. godine

Play!
Ante MArković
Premijer Vlade YUGOSLAVIJE

Do razbijanja YU i nasilne sececije, (uz svestranu pomoć stranog faktora koji je neminovno proizveo građansko-vjerski rat), u okviru Holding Kompanije "VICOM" funkcionisalo je 16 nezavisnih preduzeća, kao i par dioničarskih društava u kojima je "VICOM" bio jedan od glavnih osnivača, među kojima su: "KOSIG-DUNAV" osiguranje Banja Luka, "CROACIA" osiguranje Zagreb, "AGROPROM" Banka Banja Luka itd. . .

Paralelno sa internim radom i razvojem i Co. "Vikom" i njen osnivač su uvijek među prvima učestvovali i učestvuju u osnivanju novih oblika i udruženja privrednika, radi zajedničkog djelovanja na okruženje i bržeg tranzicionog prelaza sa prevaziđenog privrednog sistema i plansko-centralističke privrede na tržišno-preduzetničku.

Jedan od niza uspješnih poslova u to vrijeme donio je Vikom-u veliki marketing i čistu zaradu u protivvrijednosti novog mercedesa. Mnogima u tadašnjoj YU nije bilo pojmljivo da privatna firma može legalno i legitimno, a uz to još i korektno, zaraditi puno novaca. Čak je i tadašnja "moderna" televizija "YUTEL", sa Goranom Milićem iz Sarajeva o sporoj tranziciji društva i sistema oprezno izvještavala.

Tadašnja nesvrstana Jugoslavija, sa veoma razvijenom vojnom industrijom, velikim brojem građana koji su u privatnom vlasništvu imali dobar devizni potencijal, van kontrole MMF-a, nije odgovarala svjetskim, a pre svega Američkim moćnicima, pa su osmislili strategiju za razbijanje, eutanaziju i modernu "demokratsku" okupaciju i eksploataciju. Istovremeno, globalna svetska ravnoteža je narušena urušavanjem Varšavskog pakta i padom Berlinskog zida. Ostao je samo NATO pakt kao jedina respektabilna sila i gospodar cjelokupne svjetske političke scene. Svjetski moćnici utrli su najlakši i najbrži put, a pri tome za narode YU najgori. Kvazidemokratijom upalili su "nacionalističko-šovinističkog đavola". Pronašli su podobne nacionalne lidere i podržavanjem secesije i prava nekih naroda na samostalnost i nezavisnost, a prenebregavajući isto pravo srpskom narodu, neminovno su doveli do krvavog građansko-vjerskog rata.
Play!
Slobodan Milošević predsjednik Srbije od 1989./97. god.
  Play!
Raspad Jugoslavije i stvaranje Republike Srpske Krajine 1991.
  Play!
Patrijarh Pavle u posjeti Okučanima RSK 1994. god.
Secesija izazvana međunarodnom podrškom, rezultirala je krvavim vjerskim ratom na prostorima bivše YU. Patriotski opredijeljeni i nacionalno osviješteni ljudi stavili su se u službu odbrane zajedničke otadžbine YU i svoga naroda, odupirući se, secesiji, ekonomskoj blokadi i političkim pritiscima. Predsjednik Kompanije prodaje centralni dio "WICOM" Holdinga u Beču 1992. godine i stavlja na raspolaganje sve svoje iskustvo, znanje i resurse u funkciju odbrane RS (Gradiška-Banja Luka) i Srbija (Šabac) od raznih agresora i okupatora. Ta odbrana od raznih napadača nije niti do danas prestala.
Slavna novinarka i pisac Oriana Felači jednom prilikom je rekla: "U ratu bogati izgube, a fukare se obogate". Tako je "Vikom" Kompanija sa svojih 16 preduzeća u vrijeme početka rata, morala da se prilagodili situaciji samo-održanja i patriotskog djelovanja.
Play!
VIKOM Izdavačko-grafička djelatnost.
39. Međunarodni Sajam knjiga, Beograd 1994.
Play!
Posjeta pisaca Ruske akademije nauka 1994. RS
Play!
Prvi festival pozorišta RS, Prijedor 1994.

Play!

Pozorišna predstava "SEME" Jovice Pavića u Gradišci 1993. god.

Play!

Prva Miss Republike Srpske, Banja Luka, 1993. godine

Snaga i veličina jednog naroda zasniva se i na njegovom kulturnom bogatstvu. "VIKOM" je zadržao Izdavačku i Grafičko-štamparsku djelatnost. 1994. na 39. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu jedini iz Republike Srpske dobija treću nagradu za knjigu "MRGUDA" Petra Kočića. U reprintu orginal rukopisa iz 1902. godine iskorišteni su motivi vezilja sa Zmijanja, sa posebnom inovacijom - paralelnom štampom i na grčkom jeziku. "Vikom" je štampao i izdavao knjige iz raznih oblasti, nauke, obrazovanja, kulture, sporta, dječije poezije. . . . .
Navodimo reprint izdanje knjige 1994. godine tadašnjeg Predsjednika Radovana Karadžića "Ima čuda nema čuda" Od više nagrada iz Izdavačke oblasti izdvajamo i "POVELJU" Opštine Gradiška i Narodne biblioteke Gradiška dodijeljene 1997. godine Vikom-u, za ukupnu izdavačku djelatnost.Izdavački projekti Vikom-a su većinom poklanjani inostranim gostima prilikom posjete RS, i nošeni na dar.

"Vikom" je i u najtežim godinama za Republiku Srpsku i Srbiju, kao i danas, organizovao, sponzorisao, pomagao i pomaže svakodnevno mnoge humanitarne, kulturne, zabavne i sportske manifestacije, pogotovo aktivnosti NVO trećeg, nevladinog, građanskog sektora. Izdvajamo pozorišnu predstavu "SEME" Jovice Pavića u Gradišci na Savi 1993. godine, Prvi festival pozorišta u Prijedoru 1994., kao i izbor za Prvu Miss Republike Srpske u Banja Luci 1993. godine.Prikaži sliku! VIKOM Izdavaštvo Povelja Opštine Gradiška i Narodne biblioteke 1997.


Većina izdavačkih projekata su u funkciji bržeg prelaženja na novo vrijeme i odnose. Knjiga mr Mile Strunića "Kako postati preduzetnik" daje konkretna uputstva za sve građane koji žele da se uspješno bave biznisom u novim tržišno-ekonomskim uslovima.

Play!

mr sci. Vinko Perić
Magistar nauka
Beograd, 31.10.2002.

 

 

Da bi poslovni uspjeh svake organizacije uvijek bio u vrhu, neophodno je da se vodeći menadžment stalno edukuje, te nove informacije, strategije i tuđa iskustva u svojoj praksi pimjenjuje. Tako je i čelni čovjek Co. "Vikom"-a uvijek uz rad izučavao i pratio najnovija svjetska saznanja iz raznih oblasti nauke. 1994. godine, Evropski centar za mir i razvoj UN iz Pariza, kao dio Univerziteta za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija, osniva školu za postdiplomske studije za menadžment u Beogradu. S obzirom da se radi o najkvalitetnijoj školi i najstručnijim svjetskim profesorima, to je Vinka Perića, inače dotadašnjeg mašinskog inženjera, navelo da upiše dvogodišnje studije i uspješno odbrani magistarsku tezu 31.10.2002. "MODEL TELEVIZIJSKIH LOKALNIH STANICA U TRŽIŠNIM USLOVIMA", te je time stekao i akademski naziv, Magistar nauka u oblasti opšteg menadžmenta.