"VIKOM" RADIO I TELEVIZIJA
Banja Luka

Adresa: ul. Srpska 1/2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska
(od 9 do 16h)
tel:  +387 (0)51 212-095
fax: +387 (0)51 212-295

Centralni studio Gradiška, na Savi

Adresa: ul. Vojvode Mišica 81, 78400 Gradiška, Republika Srpska
Predsjednik Co. mr sci. Vinko Perić
email: vinko@vikom.tv
tel:    +387 (0)51 810-200
fax:   +387 (0)51 810-208
mob: +387 (0)65 523-370
Komercijalni direktor Ljubica Dragičević
email: marketing@vikom.tv
tel:  +387 (0)51 810-219
fax: +387 (0)51 810-208
Finansijski direktor Božica Macura
email: finansije@vikom.tv
tel:  +387 (0)51 810-220
fax: +387 (0)51 810-208