Raspadom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, raspalo se i Titovo "Bratstvo-jedinstvo" u SR BiH. Dotadašnja braća Muslimani-Bosanci-Bošnjaci, su vidjeli šansu da "Alijin" san pretvore u javu te da uz pomoć stranog okupatora stvore svoju prvu Muslimansku državu u Evropi. Osnovu su našli u Titovoj tvorevini, federalnoj BiH stvorenoj 25.11.1943. a potvrđenoj 29.11.1943. u Jajcu, na II zasjedanju AVNOJ-a. U secesiji 90-tih godina Muslimani su pokušali da stvore svoju UNITARNU-SAMOSTALNU-NEZAVISNU BOSNU I HERCEGOVINU u kojoj će po sistemu jedan građanin-jedan glas, preglasavanjem, potčiniti Srbe i Hrvate, a sve pod plaštom tobožnjeg demokratskog građanskog koncepta. Srbi su u tom konceptu secesije i unitarne BiH, koju su zagovarali Muslimani, jasno sagledali svoj budući potčinjeni položaj i zato su pokušali iznuđenim političkim potezima (PLEBISCIT SRPSKOG NARODA U BiH 1991.) da ostanu u Saveznoj državi Yugoslaviji.
Kada ostanak u Saveznoj državi Yugoslaviji nije bio moguć, te kada je "BADINTEROVA KOMISIJA" obznanila koncept avnojskih granica napravljenih na štetu Srpskog naroda, Srbi su se pod SDS-om organizovali i krvlju odbranili svoje većinske teritorije u BiH, ne želeći da se potčine konceptu unitarne BiH, zamišljene u "ISLAMSKOJ DEKLARACIJI" Alije Izetbegovića, a inkorporirane u tajni projekt ekstremnog dijela islamskih zemalja svijeta.

Play!
dr Radovan Karadžić Prvi predsjednik, samostalne REPUBLIKE SRPSKE
REPUBLIKA SRPSKA priznata u Dejtonu 95', a napokon stvorena poslije 2000 godina n.e.
Rat je 1995.g. konačno završen. Stvorena je Republika Srpska i Muslimansko-Hrvatska Federacija BiH. Prvi put u istoriji, prekodrinski Srbi su ostvarili veći deo svog vjekovnog sna. Entitet (Država) RS je veliki pomak ka samostalnosti u odnosu na ugnjetačku politiku Turske, Austro-Ugarske i Titove unitarne BiH. Potpisi u Dejtonu 1995. godine, zacementirali su novu državu na Balkanu. Istina, Dejtonskim sporazumom su precizirane nadležnosti koje samostalni Entiteti (Države) mogu prenijeti na nivo BiH, a to su u suštini samo odnosi s vanjskim svijetom. Unutrašnji međuentitetski odnosi u BiH su stvar dogovora RS i FBiH polazeći od Mirovnog Dejtonskog sporazuma. Taj dogovor se mogao kretati u oba smijera. Uz velike pritiske, smene, ucene, nestručnost i nespremnost političara RS da igraju uspješnu političku igru u isključivom interesu RS, oni kao da su se takmičili ko će više prenijeti ovlaštenja sa Entiteta RS na BiH. Verovaatno je jedan od razloga bio da zadrže funkcije i ostanu na vlasti... Oni čak i ne znaju da takve političare niko ne cijeni, pa ni stranci ih ne shvataju ozbiljno i jednokratno ih upotrebljavaju dok im trebaju. Ljudi koji nemaju svoj stav prema svojoj otadžbini, kako će imati prema tuđoj?
Ovu nažalost tačnu istinu navodimo bez primjese politike. Jednu od glavnih resursa Entiteta Republike Srpske, RTV FREKVENCIJE, u vreme Ministra za saobraćaj i veze RS Rajka Vasića 1997. godine su oteli okupatori, a ministarstvo za medije ukunuli te sve ingerencije i ovlaštenja preneli na zloglasnu "REGULATORNU AGENCIJU ZA MEDIJE" u BiH, 1999. godine. Prvo na tadašnji IMC, a zatim CRA, a sada poznatu kao zloćudni RAK za hrišćanske medije u RS i BiH. Navodimo detaljnije ovaj problem prenešenih ovlaštenja i upravljanja kapacitetima RS na BiH jer je to glavni resurs i RTV VIKOM-a, bez koga nebi mogli egzistirati niti poslovati.

1997.g. bord direktora Kompanije "Vikom" procijenio da bi bilo dobro u tranzicionim vremenima baviti se i medijima iz više razloga. Projekat Vicom RTV je planiran i započet 1990. godine, ali zbog ratnih okolnosti nije ga bilo moguće implementirati. U međuvremenu su se od 1995.godine stekla i praktična iskustva u Srbiji, tačnije u Šapcu su proradili VIKOM Radio, a kasnije i TV. Čelni čovjek Kompanije je završio postdiplomske studije ECPD, a kasnije uspješno i odbranio magistarsku tezu iz oblasti medija "Model lokalne TV u tržišnim uslovima" na Univerzitetu za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija. Takođe, Predsjednik Kompanije se bavi uspješno Radio-amaterizmom od 1968. godine i poseduje dozvole za rad i radio-stanice na CB, KT, UKT, SSB bandovima već 30 godina. I na kraju mediji su najbolje sredstvo za brže i lakše prevazilaženje tranzicionog vremena u društvu.
  Play!   Play!   Play!  
Žak Klajn, zvanično otvaranje mosta u Gradišci na Savi.   Modna revija Gradiška u organizaciji "Art Hous Fashion", 1997.   "Vikom" Radio, centralni studio Gradiška 1997. godina

10. marta 1997. godine u Banja Luci, "VIKOM RADIO - BANJALUKA", počinje sa radom iz Centralnog studija u Gradišci, a 29.09.1997. godine i "VIKOM TELEVIZIJA - BANJA LUKA, iz istog poslovnog objekta. Kada smo uključili TV signal u Banja Luci, postavilo se pitanje kako možemo brzo građane glavnog grada navesti da podese svoje TV prijemnike na frekvenciju "Vikom" TV-a jer je jaka konkurencija? Pribjegli smo metodi "Negativnog marketinga" ili fenomenu "Lepa Brena". Kao što znate, Minimaks se s njom i "Čačkom" htio našaliti, a kasnije je ona postigla svjetski uspjeh. Tako smo i mi postavili kamere u radijski studio, a radio voditeljica nije znala da ide u eter, tako da je "svašta" radila. Nazvali smo desetinu poznanika u Banja Luci i rekli da pogledaju "najbolji program" na 48 UHF kanalu. Kada su vidjeli namjerno emitovane "gluposti", većina ih je požurila da svima kaže našu frekvenciju da i oni to vide. Za nepun mjesec dana svi su se podesili na "Vikom"-ovu TV frekvenciju i time je cilj uspješno postignut. Međutim, poslije dva mjeseca ta priča se proširila i do Sarajeva, iz kog stiže kompletna ekipa "OBN" TV-a da napravi reportažu o čemu se radi. Tako je intervju Predsjednika Co. od oko 10 minuta i snimak "VIKOM" TV-a emitovan na "OBN -u", a time je cijela javnost BiH upoznata s pokretanjem rada "Vikom" RTV-a u Banja Luci. Ovaj vid reklamnog marketinga smo primjenili i dobili još bolje rezultate kod osnivanja orkestra "VIKOM RTV-a" zaposlenih djevojaka u Vikom-u. O orkestru ćemo više na posebnoj stranici ORKESTAR kako biste imali bolje i više informacija.

Dana, 11.06.1998. godine, Visoki predstavnik Karlos Vestendorp donosi odluku o formiranju Nezavisne komisije za medije u BiH. Po njegovoj odluci daju se nenormalna, neposlovna, "fašistička" - nedemokratska ovlaštenja IMC-u.
Dio iz odluke citiramo: Nezavisna komisija za medije može zatražiti podršku i pomoć svih institucija koje se bave sprovođenjem zakona u BiH i zatražiće pomoć Snaga za stabilizaciju mira ili njihovih nasljednika" (
čitaj bukvalno okupatora) .
Takođe iz ove odluke OHR-a, navešćemo dva bitna faktora za "VIKOM" RTV i sve elektronske medije u RS i BiH.
Citiramo: Tačka 8. "Od Članova savjeta će se formirati Grupa za donošenje odluka koja će uključivati predstavnike iz oba Entiteta koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu kako je to definisano Opštim okvirnim sporazumom za mir. Grupa za donošenje odluka će razmatrati i donositi odluke o teškim i ozbiljnim kršenjima Kodeksa i licenci...". Ovaj stav u suštini nije ni loš i korektan je. Međutim, u vezi ove tačke interesantan je dogovor - sporazum od 11.02.1999. godine u kancelariji Ministra za Informisanje Vlade RS g-dina Rajka Vasića i Generalnog direktora IMC g-dina Krister Thelin, u kome se u tački 5. navodi da "IMC i Ministarstvo informisanja su se složili da se konsultuju u vezi sa Agencijom nasljednicom na Entitetskom nivou, koja bi implementirala zakone o medijima. IMC takođe podržava saradnju Vlade Republike Srpske u stvaranju radnih grupa koje bi učestvovale u pregledu i diskusijama o zakonima o medijima i autorskim pravima u Republici Srpskoj". I za ovaj dogovor bi se moglo reći da je korektan, ali kasnije u praksi sve što je u, i, ili, oko RS u RAK-u ne postoji. Kako ovaj IMC, kasnije CRA, a zatim sadašnji RAK radi, to znaju vlasnici i direktori hrišćanskih medija iz RS.
U OHR-ovoj odluci dalje stoji: Tačka 10. stav III. "Ovim se proglašava moratorijum na izdavanje novih frekvencija za emitovanje sve dok Nezavisna komisija za medije ne bude počela dodjeljivati frekvencije za emitiranje". I ovaj stav bi mogli reći da je korektan, ali kako su i ko je dobijao, a ko nije dobijao frekvencije je druga praktična i dugačka dokumentovana priča. Ova naredba je zatekla "VIKOM" RTV sa dva radijska i dva tv predajnika i do daljnjeg nismo smjeli ni mogli nikako da se razvijamo, a morali smo po svim pravilima i procedurama da učestvujemo u takmičenju za dozvole za emitovanje u željenim regijama. Prošli smo sve tražene uslove i kvalifikovali se za pet njihovih regija Severne i severo-zapadne Bosne. Do danas nismo dobili ni 50% frekvencija koje smo tražili i uspješno položili ispit, tj. dokazali se u takmičenju za frekvencije. Stalno RAK izmišlja toplu vodu, dok se neki mediji
(u muslimansko-bosansko-bošnjačkom vlasništvu)
veoma brzo šire i dozvoljava im se i kupoprodaja, nama tj. "Vikom" RTV-u se ne dozvoljava ni kupovina drugih medija niti daju frekvencije u Regijama za koje je aplicirao i uspješno prošao sva takmičenja tj. tendere. Imamo osjećaj, pošto smo iz RS, da nemamo nikakve šanse kod RAK-a za podršku i razvoj, ili trebamo nekoga debelo podmazati, što nije naš sistem poslovanja. Da dodamo RAK nas sve po svom proizvoljnom nahođenju i bez ikakvog razloga optužuje, on nam prvostepenom i drugostepenom odlukom, mimo USTAVA presuđuje, a takođe putem SUD-a BiH bukvalno otima (harači), po onoj bukvalno narodnoj "KADIJA TE TUŽI, KADIJA TI SUDI"
U kakvom okruženju "VIKOM RTV" radi, ko smo, kakvi smo, govore i video-tonski argumenti u nastavku ove web stranice. Prije prelaska na hronološki pregled rada, po godinama poslovanja VIKOM RTV, neophodno je istaći važan dokumenat iz 2005. godine koji nedvosmisleno ukazuje na ekonomiju i poslovnost "VIKOM" RTV, koja djeluje bez logističke podrške ni međunarodnih medijatora, a ni političkih faktora u RS i BiH.

Prikaži!
Izvod iz "Ekonomska i pravna analiza sektora komunikacija u BiH

Play!
"Vikomvizija" I Politički maraton 1998. godine
Play!
RAK, Amela Odabašić, Dozvole za emitovanje u Regiji B. Luka, SRT

Play!
"Oskar popularnosti", za 1998. g. Banja Luka, Sportska hala "Borik"
Istraživački projekat EU, RAK-a i AGCOM-a, tj. CARDS BA 02.01/02.01 pod nazivom "Ekonomska i pravna analiza sektora komunikacija u BiH" govori o poslovanju svih medija u BiH. Stručna analiza poslovanja medija u BiH za 2005. g. na strani 108. stoji, da je Vikom RTV najučinkovitiji operater u BiH, tj. od top 10 najkvalitetnijih i najboljih elektronskih medija u BiH "Vikom" RTV je na prvom mjestu. 1997. godina je karakteristična posebno za medije po prvim poslijeratnim opštinskim izborima u BiH koji su održani 13. i 14. septembra 1997. godine. Takođe su održani i prijevremeni izbori za Narodnu skupštinu Republike Srpske 22. i 23. Novembra 1997. godine. Mediji su imali posebnu ulogu u tranzicionim demokratskim procesima i ravnopravnom ustupanju besplatnog medijskog prostora svim prijavljenim političkim subjektima. Play!
Žrebanje za nastup političkih partija, izbori 1997. godine
Play!
Žrebanje za nastup političkih partija, izbori 1998. godine
Poslije prve godine rada, već 1998. kao i svih kasnijih godina "VIKOM" RTV dobija primat kod najveće populacije slušalaca i gledalaca kako u RS tako i u Hrvatskoj. Kod svih realnih ispitivanja stanovništva o gledanosti i slušanosti "VIKOM" RTV uvijek dobija zavidna mjesta u samom vrhu. Beogradska "Melos-Estrada", kao i Banjalučka "QUEEN ESTRADA" za svaku godinu, uz pomoć agencija za ispitivanje, kao i pisanih medija dodjeljuje "OSKAR POPULARNOSTI" za najpopularniji medij kod građana. U Banja Luci je za 1998. godinu Suzana Mančić u sportskoj hali "Borik" za najpopularniji medij kod građana proglasila "Vikom" RTV. Oskar popularnosti je u ime "Vikom"-a primio Glavni i odgovorni urednik Boris Grgić.
12. i 13. Septembra 1998. su održani Opšti izbori u BiH. "Vikom" TV je prvi u svijetu osmislio i emitovao demokratski "POLITIČKI MARATON" u trajanju od tri dana i tri noći. Svaki prijavljeni politički subjekat je imao fotelju i TV prostor od tri dana i tri noći, besplatno. Građani su telefonom mogli svakog političkog subjekta da pitaju šta god žele.
Play!
Reportaža" VIKOM" TV sa puta privrednika u Kinu 17.07.1999.g.

Play!
Reportaža SRT-a, o posledicama "NATO" bombardovanja YU 1999.

Play!
Osnivanje prvog sindikata u privatnim firmama u RS 2000.

Play!
Prvi Debatni klub u Republici Srpskoj, Prnjavor 2000. god.

Play!
Otvaranje "VIKOM" Poslovnog kluba 22. 06. 2001. godine

Play!
dr Dragoljub Krneta Ispitivanje javnog mnijenja 2001. RTRS

Play!
Prva posjeta Direktora Svjetske banke Kristijan Portmana RS

Play!
Miss Roma, Azra Šabić, Gradiška 2002. god.


Play!
ISO 9001 : 2000 Prva certifikovana RTV kuća na Balkanu, 2003.god.

Play!
Poslednje selo Gradiške opštine Gig dobilo struju 2004. god.

Play!
Otvaranje međunarodnog press centra 2005.

Play!
Intervju Ministra Vlade u BiH mr sci. Vinko Perić

Play!
Prvi sajam zapošljavanja u RS, Banja Luka 2005. god.


Play!
Intervju mr sci. Vinko Perić, Predsjednik UPP RS "O Kini"

Play!
"Oskar popularnosti" za 1999.g. Banja Luka Sportska hala "Borik"

Play!
"Oskar popularnosti" za 2000. g. Banja Luka Sportska hala "Borik"

Play!
Promocija knjige Mile Srtunića "Kako postati preduzetnik"

Play!
"Oskar popularnosti" 2001.g. za zemlje bivše YU, Beograd

Play!
Dodjela nagrada za desetogodišnjicu rada u "Vikom"-u 2001. god.

Play!
Skupština RS, Rasprava o Komori i paketu rigoroznih zakona RS

Play!
"Oskar popularnosti", za 2002. g. Banja Luka, Sportska hala "Borik"

Play!
Zlatni mikrofon BiH za 2003. Sportska hala "Borik" Banjaluka

Play!
"Oskar popularnosti" za 2004. Sportska Hala "Borik". Banja Luka

Play!
Intervju Prof. dr Dragoljuba Stojanova Premijera Vlade u BiH

Play!
" Mali inost " Sajam inovacija, Banja Luka 2005. godine

Play!
" Zlatna numera " za 2005. g. Sportska hala "Igokea" Laktaši

Po završetku zločinačke NATO agresije na Srbiju, 17.07.1999. godine, prvim promotivnim letom JAT-a iz Beograda za Peking, otputovala je pored delegacije Vlade Srbije i delegacija privrednika RS na čelu sa Predsjednikom Udruženja privatnih poslodavaca Republike Srpske i Predsjednikom Kompanije "VIKOM" g-din. Vinkom Perićem. Opširnije o zanimljivom putu u reportaži i intrvjuu.

05. Marta 1999. RS je izgubila Brčko. Tada su političari RS olako prihvatili konačnu odluku "Međunarodne arbitražne komisije o Distriktu Brčko" sa lokalnom samoupravom pod suverenitetom BiH.
Vikom u vrijeme bombardovanja Srbije organizuje Humanitarno-sportsko-zabavnu manifestaciju na stadionu u Gradišci na Savi pod nazivom "Za mir". Sav prihod od ulaznica darovan je Olimpijskom komitetu YU na čijem je čelu g-din. Kićanović. Neprocijenjive štete NATO bombardovanja su nanijete ne samo Srbiji već i RS. Jedna reportaža SRT-a o tome govori, a pojašnjava mr sci. Vinko Perić, Predsjednik UPP RS i Co. "VIKOM".

Play!
"Za Mir" Humanitarno Sportsko-Muzička manifestacija 1999. g.
Play!
Promocija knjige "Osnovi karatea" press centar B. Luka 1999. g
"Vikom" RTV od početka rada potvrđuje svoju popularnost kod gledalaca i slušalaca u RS i dobija Oskara popularnosti i za 1999. godinu u sportskoj hali "Borik" u Banja Luci, te tako potvrđuje i ovjerava prošlogodišnjeg oskara.
"Vikom" grafičko-izdavačka djelatnost i dalje nastavlja sa štampanjem i izdavanjem odabranih stručnih djela. Iz oblasti sporta izdano je više knjiga od kojih izdvajamo "Osnovi karatea" od Radenka B. Peranovića.

08. Aprila 2000. g. Opštinski izbori. Ponovo politički maraton i sve političke opcije dobijaju besplatno maksimalni "VIKOM" medijski prostor. 01. Jula 2000. godine, Ustavni sud BiH donosi odluku o "konstitutivnosti sva tri naroda na teritoriji BiH". Time su opet političari RS prećutno prihvatili gubljenje jedinstvene državotvornosti Srpskog naroda u svojoj Republici Srpskoj i svoja ekskluzivna prava izvojevana krvlju i pravno garantovana od najvećih svjetskih sila u Dejtonu i Parizu 1995. g.

Tranzicione promjene u društvu nalažu mijenjanje svih odnosa. Radnici "VIKOM" Kompanije prvi osnivaju svoj sindikat, tj. prvi sindikat u privatnim kompanijama u RS. U dogovoru sa pokojnim g-dinom Davidovićem planirali su osnovati sindikat radnika u privatnom sektoru RS. Sindikati zaposlenih radnika u javnom sektoru i u privatnom sektoru imaju potpuno različite interese i ne bi mogli nikako zajedno već potpuno odvojeno.

Većina "Vikom" izdavačkih projekata su u funkciji bržeg prelaženja sa starog na novo vrijeme i odnose. Knjiga mr Mile Strunića "Kako postati preduzetnik" daje konkretna uputstva za sve građane koji žele da se uspješno bave biznisom u novim tržišno-ekonomskim uslovima.

"VIKOM" i čelni kadrovi Vikom-a uvijek učestvuju ili su inicijatori osnivanja novih demokratskih, modernih organizacija, institucija i udruženja. Pogotovo su interesantni prvenci jer učestvovanje u nečem novom i orginalnom je najteže, a kasnija satisfakcija najbolja. U Prnjavoru je osnovan prvi "Demokratski forum" u RS.

22.06.2001. godine "VIKOM" otvara prvi "POSLOVNI KLUB" u RS zatvorenog tipa, kako bi se privrednici bolje poslovno povezali, upoznali i sarađivali, jer komora RS ne radi svoj posao kako bi trebala.

23. avgusta 2001. Parlament BiH usvojio je "Izborni zakon BiH" i utemeljena je Izborna komisija BiH.

"VIKOM" RTV dobija Oskar popularnosti u Beogradu u "Sava" centru za najpopularniji medij zemalja bivše JUGOSLAVIJE.

Samostalni istraživač dr Krneta Dragoljub i Agencija "Prima print" 2001. godine ispituju građane Banjaluke o raznim pitanjima pa i poverenju medija gdje "Vikom" po svim pitanjima zauzima zavidna mjesta u samom vrhu. Izveštaj iz dnevnika RTRS od 14.11.2001. godine.

"Vikom" Kompanija je od početka svoga rada uvijek zapošljavala većinom mlade osobe koje žele da rade i da se uz rad usavršavaju u specijalizovanim uskim oblastima koje su inkorporirane u strategije i ciljeve razvoja "Vikom"-a u budućnosti. Iskusniji i stariji kadrovi su takođe dobijali neograničeno povjerenje. Jedna od prigodnih svečanosti u "Vikom"-u je i Nagrada za desetogodišnjicu rada u "Vikom"-u. Takva svečanost je održana i 2001. godine u Poslovnom klubu "VIKOM"-a u Gradišci na Savi. Tada su nagrade dobili Dragica Perić, direktor Veleprodaje i Miloš Bakić, direktor Štamparije.27.08.2001. g. Direktor Svjetske banke g. Kristijan Portman prvi put u istoriji dolazi prvo u RS i razgovara o ekonomskim pitanjima sa dve ličnosti u RS: Predsjednikom Vlade RS g. Mladenom Ivanićem i Predsjednikom privatnih poslodavaca RS g. Vinkom Perićem. U razgovoru sa g. Perićem bilo je i dogovora oko Buldožer komisije, problemu obaveznosti Komorskog doprinosa i sistema, Projektu razvoja malih i srednjih preduzeća RS, kao i novim zakonima u RS koji su od interesa za privredu i privrednike RS. Kako je "neobjektivno" i iskrivljeno izvjestila "Alternativna TV " Banja Luka, pogledajte na KLIP-u lijevo. Dogovori Predsjednika UPP RS sa direktorom Svjetske banke su svi korektno ispoštovani.


23.04.2002. g. BiH je primljena u Vijeće Evrope. 07. i 09. Maja 2002.g. Odlukom Visokog predstavnika u BiH je ustanovljeno - nametnuto Tužilaštvo i Sud BiH.
05.10.2002. g. su po Izbornom zakonu BiH prvi put organizovani izbori.


"VIKOM" uvijek učestvuje, pomaže i sponzoriše većinu kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih manifestacija. Tako je Miss Roma 2002. kao prvu nagradu dobila profesionalno zaposlenje u "Vikom"-u kao sekretarica.


"VIKOM" RTV i za 2002. godinu dobija oskara popularnosti RS koji je u Banja Luci u ime "Vikom"-a primila Romana sa zaposlenim djevojkama iz "Vikom"-a.


27.01.2003. godine "VIKOM" RTV je certifikovana od renomirane njemačke firme RWTUV iz Esena. Prema podacima ove institucije "VIKOM" je prva certifikovana medijska kuća na Balkanu iz oblasti Proizvodnje i emitovanja RTV programa. Certifikat ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000 broj: 04100 30069

"VIKOM" RTV je od samog početka rada u RS najpopularnija, što potvrđuju dodijeljeni oskari popularnosti za svaku godinu, pa tako i za 2003. Međutim 2002. godine, Nezavisne novine pokreću novu manifestaciju na nivou BiH pod nazivom "Zlatni Mikrofon BiH" i vrše ispitivanje građana na prostoru BiH. Rezultati su potvrdili da je "VIKOM" RTV veoma popularan na cijeloj teritoriji BiH, gdje se može vidjeti, a svugdje se može čuti, direktno putem zemaljskih UKT frekvencija, putem Interneta (www.vikom.tv) ili satelita Hot Bird 6, frekvencija 12539 MHz. Organizator ove manifestacije u "AQVA" u Sarajevu i Banja Luci, dodjeljuje uzastopno "VIKOM"-u RTV "Zlatni mikrofon BiH" za 2002., 2003. i 2004. godinu.

"VIKOM" mladost, ljepota i ljubav su uvijek zajedno. Tako je bilo i na prvom sajmu medija u Banja Luci.
02. Oktobar 2004. Opštinski izbori BiH uključujući i prve post-arbitražne izbore u Brčko Distriktu.
02. Decembra 2004. (SFOR) NATO zamjenjuje (EUFOR) EU, operacija Altea.
"VIKOM" RTV u Banja Luci u sportskoj hali "Borik" dobija oskar popularnosti za 2004., a u ime "Vikom"-a prima ga RTV voditeljica Mara Vranić.
"VIKOM" uspješno završava jednu od najhumanijih svojih poslovnih investicija. Dovodi struju u poslednje selo Gradiške opštine koje nikada nije imalo struje. Selo Gig se nalazi na Kozari na 645 metara nadmorske visine.
Play!
Prvi sajam medija u Banja Luci 2003.g. Izbor za miss sajma

12. Januara 2005. Parlament BiH usvojio Zakon o PDV sa jedinstvenom stopom od 17%.

13. marta 2005. Kompanija "VIKOM" otvara "Međunarodni PRESS centar". Press centar otvara Premijer Vlade u BiH prof. dr Dragoljub Stojanov, te sa svojim ministrima iz RS, prisutnim gostima na otvaranju vrši prvu press konferenciju i predstavljanje Vlade i Ministara iz RS. Ministar za "Preduzetništvo medije i saobraćaj" je Predsjednik Kompanije "VIKOM" mr sci. Vinko Perić.

19. Jula 2005. Visoki predstavnik predstavio projekat transformacije Ureda Visokog predstavnika u Ured specijalnog predstavnika EU.

25. Novembra 2005. Evropski komesar za proširenje u Sarajevu Olli Rehn otvara pregovore o Ugovoru o stabilizaciji i pridruživanju BiH Evropskoj Uniji.

"Vikom"Kompanija u razlog svog uspjeha može da pripiše i stalno uvođenje najnovijih tehnologija, inovacija, tehničkih unapređenja, jer se njen Predsjednik mr sci. Vinko Perić bavi organizacijom inovatora i praktičnim radom od 1970. godine prošlog vijeka. Interesantan je detalj njegovog rada kada je zbog jedne u praksi primjenjene inovacije davne 1975. godine na bazi prijave muslimana iz Gradiške, navukao na sebe Državnu bezbijednost YU, te time izgubio sve mogućnosti da se bavi politikom. Za svoj rad udruženje inovatora RS je u Banja Luci na sajmu "Mali inost" 2005., doajenima iz ove oblasti dodijelilo najviše priznanje Zlatnu plaketu "Mihjilo Pupin".

"VIKOM" RTV kod gledalaca i slušalaca i dalje zauzima vodeće mjesto, a pogotovo kod dijaspore u inostranstvu, te kao najslušaniji radio u svijetu kod naše dijaspore dobija, u Laktašima u sportskoj hali "Igokea" Zlatnu "Numeru" za 2005. godinu.

"VIKOM"Kompanija uvijek učestvuje u novim modernim, prozapadnim, demoktarskim zbivanjima i manifestacijama. Tako je i na prvom sajmu zapošljavanja 2005. g. u Banja Luci, ponudila da u stalni radni odnos zaposli najveći broj nezaposlenih.