Odaberite svoju državu ispod!
Vikom radio uživo


Vikom TV uživo


 

 

Istorijat "WICOM" Kompanije

Ako želimo poslovanje "WICOM" Kompanije realno da sagledamo, onda moramo prikazati vrijeme poslovanja i okruženje od osnivanja u Beču (Austrija) do danas u Gradišci (Republika Srpska), koji su bitno uticali na rad i rezultate rada. To je dvadesetogodišnji tranzicioni period između: dva vijeka, dva društveno-elkonomska i politička sistema, dva odbrambeno-otadžbinska rata. To je period prepun bogatih i dramatičnih događaja i promjena... (opširnije)

S R B I J A

Dva projekta (VIKOM RTV i VIKOM Banka), su pripremljena davne predratne 1991. godine. Tada je planirano da se u okviru Holding kompanije "WICOM" zaokruži poslovna cjelina i dostigne cilj od 18 preduzeća u YU sa Radiom, TV i VIKOM Bankom... (opširnije)

REPUBLIKA SRPSKA

10. marta 1997. godine u Banja Luci, "VIKOM RADIO - BANJA LUKA", počinje sa radom iz Centralnog studija u Gradišci, a 29.09.1997. godine i "VIKOM TELEVIZIJA - BANJA LUKA", iz istog poslovnog objekta u Gradišci. Kada smo uključili TV signal u Banja Luci, postavilo se pitanje kako možemo brzo građane glavnog grada navesti da podese svoje TV prijemnike na frekvenciju "Vikom"-a jer je jaka konkurencija... (opširnije)